Dental Clinic Phuket
     
 
 

เนื้อหาข้อมูล

phuket dental clinicดัดฟัน  
     
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
บริการของเรา
  ทันตกรรมจัดฟัน - ดัดฟัน
  ทันตกรรมครอบฟัน
  ทันตกรรมเคลือบฟันเทียม
  ทันตกรรมอุดฟัน
  ทันตกรรมสะพานฟัน
  ทันตกรรมฟันปลอม
  ทันตกรรมฟอกสีฟัน
  ทันตกรรมรากฟันเทียม
  ทันตกรรมครอบฟันบางส่วนติดแน่น
  ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก
  ทันตกรรมรักษาโรคเหงือก
  ทันตกรรมรักษารากฟัน
  ทันตกรรมรักษาฟันเด็ก
เทคโนโลยีของเรา
  Air Flow
  Mini Piezon
  Electrosurgical
  Intra Oral Camera
  Laser Tooth Whitening
  Dental Chair with LCD
ค่ารักษา
ลูกค้าของเรา
สมุดเยี่ยมชม
สถานที่ตั้ง
ติดต่อสอบถาม
 
     

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

     
 
เลขที่ 5/13 หมู่ 3 ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก
ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์มือถือ : 08 1958 2988
โทรศัพท์ : 0 7636 7188 หรือ 0 7636 7140
อีเมลล์ : info@dentesmile.com
เว็บไซต์ : http://www.dentesmile.com/
 
     
 
     
 
 
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คลินิกทันตกรรม เด็นเต้สไมล์ จังหวัดภูเก็ต

     
 

ทันตกรรมสะพานฟัน คลินิกทันตกรรม เด็นเต้สไมล์ จังหวัดภูเก็ต

 
     
 

สะพานฟัน สร้างขึ้นมาจากครอบฟันที่อยู่หัว และท้ายของช่องว่างฟัน ซึ่งในที่นี้จะเรียกว่าฟันหลัก จากนั้นจะทำฟันปลอมยึดเข้าด้วยกันเป็นชุดแล้วนำไปยึดติดกับฟัน เพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป สะพานฟันที่ทำขึ้นนี้ สามารถรองรับได้ทั้งฟันธรรมชาติและรากเทียม

ประโยชน์ของสะพานฟัน มีดังนี้
 • บรูณะฟันที่สูญเสียไปเพื่อความสวยงาม
 • บรูณะฟันให้สามารถพูด และ เคี้ยวได้ใกล้เคียงปกติ
 • เพื่อคงรูปหน้าเดิมของคนไข้
 • เพื่อให้แรงในการบดเคี้ยวเกิดสมดุลย
 • เพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป
 • เพื่อป้องกันฟันข้างเคียงล้มเข้าหาช่องว่าง
ชนิดของสะพานฟัน

แบ่งวัสดุที่ใช้ทำสะพานฟันได้ 3 ชนิด

 • Porcelain fused to metal dental bridges
 • All porcelain dental bridges
 • All metal dental bridges (Gold)
ขั้นตอนการทำสะพานฟัน
 • พิมพ์ปากเพื่อทำแบบจำลอง
 • ทันตแพทย์จะกรอแต่งฟันข้างเคียงเพื่อรองรับสะพานฟันติดแน่น
 • พร้อมทั้งพิมพ์ปากเพื่อทำแบบจำลองฟัน
 • เมื่อได้สะพานตัวจริง ทันตแพทย์จะนำเข้ายึดติดกับฟันด้วยกาวทางทันตกรรม
 
     
     
 

Contact Form

 
     
 
 
 
 
     
 
 
 
ลูกค้าที่มาใช้บริการ
 
ภาพถ่ายคลินิก
 
Copyright © คลินิกทันตกรรม เด็นเต้สไมล์ จังหวัดภูเก็ต . All rights reserved. E-mail : info@dentesmile.com Website : http://www.dentesmile.com/
เลขที่ 5/13 หมู่ 3 ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์มือถือ : 08 1958 2988 โทรศัพท์ : 0 7636 7188 หรือ 0 7636 7140